top of page

אירועי נובמבר

פעילות פתיחת שנה בשכבת ט!

 

במהלך החודש, שכבת ט הקדישה את בוקר יום שני לפיקניק משותף בואדי. הפיקניק נערך ביוזמה וארגון של הצוות המוביל, מתנדבות ומתנדבים מתוך השכבה. ניצלנו את הבוקר לארוחה משותפת, משחק פתיחה ופעילות בקבוצות.

תודה לכולם וכולן! 

תלמידות ותלמידי שבילים

בפסטיבל דרך הנדיב

 

במהלך נובמבר התקיים פסטיבל "דרך הנדיב" שכלל עשרות אירועים בהשתתפות הקהילה המקומית. גאים וגאות בתלמידי ותלמידות "שבילים" על לקיחת חלק בפסטיבל: הרכבי המוזיקה משכבות ט', י"א וי"ב, בוגרי מגמת הקולנוע של בית החינוך שסיפרו על סרטי הגמר שלהם, ועדת ספריה וקבוצת הרובוטיקה שגייסו כספים להמשך הפעילות. 

bottom of page